KOPRIVA INFO

POČETNA ŽUPANIJSKE VIJESTI >> SPORTPOLITIKAKULTURAGOSPODARSTVODRU┼áTVENI ┼ŻIVOTHRVATSKAOSTALE VIJESTI
Logor "Danica"1945./46. - postaja kri┼żnog puta
15.11.2017

Propašću Nezavisne Dr┼żave Hrvatske početkom svibnja 1945. godine započeo je masovni zbjeg preostale hrvatske vojske i mnoštva civilnoga stanovništva prema zapadu. Svi su se oni povlačili pred partizanima prema austrijskoj granici, nadajući se da će tamo naći zaštitu kod Engleza i Amerikanaca. Spasili su se većinom samo oni koji su uspjeli pobjeći, dok su i vojnike i civile, koji su se do tada nalazili na polju kod Bleiburga, Englezi prepustili partizanima. Predajom hrvatske vojske i civila 15. svibnja partizanske su postrojbe, sastavljene na tom području većinom od Srba, započele s masovnim ubijanjem i zlostavljanjem zarobljenika. Krenuli su u kolonama natrag u Jugoslaviju, čime je započeo kri┼żni put. Jedan od tih smjerova kretanja prolazio je kroz samu Koprivnicu, a završavao u Beloj Crkvi, u Srbiji, na granici s Rumunjskoj. Na tom putu mnogi su stradali i izgubili ┼żivote, bez ikakva suda ili dokaza krivnje.

Kolone koje su prolazile kroz Koprivnicu stizale su preko Vara┼żdina iz Maribora. Postoje mnogobrojna svjedočanstva o ubijanjima zarobljenika i na putu kroz Podravinu, kao i o njihovu zlostavljanju. Primjerice, prema tim svjedočanstvima, u Cvetkovcu, na putu prema Koprivnici, bio je logor za zarobljenu vojsku NDH iz kojeg su, tako ka┼żu svjedoci, zarobljenici odvođeni na likvidacije u Veliki Poganac i u Segovinu. Komisija za utvrđivanje ratnih i poratnih ┼żrtava Sabora Republike Hrvatske u svojem Izvješću o radu od osnutka (11. veljače 1992.) do rujna 1999. godine, koje je u Hrvatskom saboru predstavljeno u listopadu 1999., nakon čega je uslijedila javna ┼żučna polemika, iznijela je i dotadašnje spoznaje o masovnim grobnicama na području današnje Koprivničko-kri┼żevačke ┼żupanije, mahom nastale nakon rata. Izvješće je načinjeno na temelju oko 4 500 do tada zaprimljenih svjedočanstava koje je prikupilo u siječnju 1997. osnovano Komisijino Istra┼żivačko središte Koprivnica pod vodstvom Stjepana Vrbana:

Đurđevac (Vrbine) - poraće; nepoznat broj ┼żrtava; likvidirani hrvatski vojnici i civili bačeni su u masovne grobnice; počinitelji partizani;
Đurđevac (između Đurđevca i Kloštra Podravskog) - svibanj 1945.; jedna ┼żrtva; hrvatski vojnik iznemogao iz kolone s kri┼żnog puta likvidiran je i pokopan uz cestu; počinitelji partizani;
Mićetinac (Sobotina Jama) - 5. o┼żujka 1944.; četiri ┼żrtve; ┼żrtve su masakrirane i bačene u jamu; počinitelji partizani;
Sirova Katalena (šuma prema Kloštru Podravskom) - poraće; oko dvije tisuće ┼żrtava; pobijena su dva vlaka zarobljenika s kri┼żnog puta; počinitelji partizani;
Ferdinandovec (kod mjesta) - 48 ┼żrtava; likvidirani njemački i hrvatski vojnici; počinitelji partizani;
Kalinovec (groblje) - poraće; pet do šest ┼żrtava; izbjegli hrvatski vojnici iz kolone s kri┼żnog puta, zatečeni u kući u zaselku Batinjske, i, pretpostavlja se, pokopani u jednom kutu mjesnog groblja; počinitelji partizani;
Kloštar Podravski (groblje) - svibanj 1945.; pet ┼żrtava; strijeljani su zarobljenici (mladići) s kri┼żnog puta koji su onemoćali za hodanje, pokopani su na groblju; počinitelji partizani;
Kloštar Podravski (Bundančevka, šuma Limbuš) - poraće; 400-500 ┼żrtava; u šumi Limbuš postoji više masovnih grobnica likvidiranih hrvatskih vojnika i civila s kri┼żnog puta; počinitelji partizani;
Kloštar Podravski (šuma Seča) - poraće; jedna ┼żrtva; pronađen mrtav hrvatski vojnik, pokopan u šumi;
Kloštar Podravski (šuma Seča) - 1945.; nepoznat broj ┼żrtava; cestom od Bjelovara prema Kloštru odvojen zadnji dio kolone koji je išao s kri┼żnog puta, odvedeni su do ┼żeljezničke pruge, likvidirani i bačeni u masovnu grobnicu; počinitelji partizani;
Kozarevac (kod mjesta) - poraće; nepoznat broj ┼żrtava; zarobljeni hrvatski vojnici i civili likvidirani su i bačeni u masovnu grobnicu; počinitelji partizani;
Novigrad Podravski (Delovi - pravoslavno groblje) - jesen 1944.; oko 50 ┼żrtava; ┼żrtve su bili ranjenici ustaše, mladići od 16 do 20 godina; počinitelji partizani.

Komisija je također do rujna 1999. evidentirala 2 448 ratnih i poratnih ┼żrtava na koprivničkom području. Za Koprivnicu je pak utvrđeno 195 ┼żrtava. No to ni izdaleka nije konačan broj. Komisija je, međutim, u međuvremenu ukinuta, pa će konačnu riječ o tome dati povjesničari. Dugi niz godina prešućivana je i činjenica da je završetkom rata i uspostavom komunističke vlasti opet profunkcionirao logor na "Danici". Postoji i dokumentacija o njegovu radu nakon svibnja 1945., ali ona je još uvijek nedostupna istra┼żivačima zbog činjenice da još ima ┼żivih ljudi koji su upravljali logorom nakon rata ili u njemu radili na nekoj du┼żnosti. Svjedočanstva upućuju na zaključak da je logor na "Danici" komunističkoj vlasti slu┼żio kao tranzitni logor budući da je Koprivnica bila jedna od postaja Kri┼żnog puta. Jedan od iskaza, do kojeg smo uspjeli doći, ali koji još treba provjeriti, govori o strahotama koje su se na "Danici" događale i nakon rata.

Taj je iskaz u emigraciji dao bivši partizan koji je bio na "Danici" nakon rata i zatim s obitelji emigrirao. Kazao je: “U koncentracionom logoru Danica kod Koprivnice poubijano je u vremenu od 1. VI. 1945. do 1. I. 1946. oko 10.000 hrvatskih, njemačkih i ukrajinskih ratnih zarobljenika, isto tako iznemoglih i pretučenih. Jela ih je noć, a ne sudske odluke! Kosti im počivaju oko samih zidina logora...”. Sve ovakve iskaze treba, međutim, uzeti vrlo oprezno. Dokumenti, naime, pokazuju da su mnogi logoraši koji su bili transportirani dalje u druga mjesta i nisu se više vraćali (kao što je slučaj s logorašima "Danice") u iskazima pre┼żivjelih logoraša naznačeni kao da su ubijeni tu u logoru. Usto im se broj katkad i deseterostruko povećavao od ukupnoga broja logoraša.

Povjesničari koji se bave ovom problematikom mišljenja su da je teško utvrditi broj ljudi koji su ubijeni na "Danici" nakon rata. Sigurno je da je logor postojao, odnosno da je ponovno profunkcionirao, te da su gradske vlasti pri kasnijim otkopavanjima naišle na leševe kraj kojih je bila njemačka uniforma. Nakon toga su iskapanja zaustavljena. Jedno od tih mjesta gdje su nađeni leševi tih ┼żrtava jest i sadašnje "Podravkino" parkiralište uz same ostatke logora. Koliko se za sada mo┼że zaključiti, logor na "Danici" zacijelo je u prvom redu slu┼żio za deportaciju hrvatskih, njemačkih, ukrajinskih i drugih zarobljenika u ruske gulage, prete┼żito diljem Sibira, odakle se gotovo nitko više nije vratio. Vjerojatno su neki zarobljenici ubijani na samom području logora, a drugi pak na putu prema granici s Mađarskom, ili zbog pokušaja bijega ili zbog krajnje iscrpljenosti.

Zvonimir DespotIznajmljivanje šatora
Pratite nas i na facebookuVi?e