KOPRIVA INFO

POČETNA ŽUPANIJSKE VIJESTI >> SPORTPOLITIKAKULTURAGOSPODARSTVODRU┼áTVENI ┼ŻIVOTHRVATSKAOSTALE VIJESTI
Priopćenje sa zatvorenoga dijela 66. sjednice Vlade
22.11.2017

Na zatvorenom dijelu današnje, 66. sjednice, Vlada Republike Hrvatske utvrdila je stajališta za sastanke Europskoga vijeća i to Vijeća za ekonomske i financijske poslove – proračun (ECOFIN Budget), 17. studenoga  2017. godine,  Vijeća za opće poslove (GAC), 20. studenoga 2017. godine,  Vijeća za opće poslove – članak 50. (GAC - Art. 50), 20. studenoga 2017. godine i    Vijeća za obrazovanje, mlade, kulturu i sport (EYCS), 20. i 21. studenoga 2017. godine. Kako je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim dr┼żavama članicama na sastancima vijeća tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ista se prethodno ne objavljuju.  Dodatno, dinamika rada i priprema sastanaka vijeća je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama. Slijedom toga moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta dr┼żava članica, pa i onih koje će zastupati Republika Hrvatska. Vlada Republike Hrvatske će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima RH, kao i tijeku i rezultatima rasprave na razini EU, izvještavati Hrvatski sabor.

Ustavnom sudu Republike Hrvatske, Vlada se očitovala o prijedlozima za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske članka 5. stavka 2., članka 78. stavka 3. točke 4. i članka 127. Zakona o strancima (Narodne novine, br. 49/02 i 101/14).

Vlada je informirana o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj.                                                Usvojeno je izvješće s pregledom zakonskih prijedloga iz Godišnjeg plana normativnih aktivnosti za 2017. godinu, s posebnim osvrtom na reformske prioritete.

Vlada je raspravljala i o kadrovskim pitanjima:

Razriješena je dosadašnja članica Upravnoga vijeća Lučke uprave Rijeka Renata Bla┼żeković. Novom je članicom Upravnoga vijeća te lučke uprave imenovana dr. sc. Nina Perko.

Vlada je razriješila dosadašnju predsjednicu i člana Upravnoga vijeća Lučke uprave Ploče Jadranku Fr┼żop  i Alena Gereka. Novom je predsjednicom Upravnoga vijeća Lučke uprave Ploče, Vlada imenovala mr. sc. Maju Markovčić Kostelac, a članicom Renatu Bla┼żeković.

Razriješen je dosadašnji član Upravnoga vijeća Lučke uprave Dubrovnik Sven Jesenković, a novom je članicom Upravnoga vijeća imenovana Ana-Marija Batinović.

Zbog isteka mandata, razriješen je dosadašnji član Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje Miroslav Brzica. Novom je članicom Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, koja se imenuje na prijedlog Gospodarsko-socijalnoga vijeća iz redova sindikata, imenovana Tajana Drakulić.

 

Vlada je imenovala predsjednika, zamjenika predsjednika i članove Nacionalnog

povjerenstva za suzbijanje HIV/AIDS-a temeljem prijedloga nadle┼żnih ministarstava,

ostalih tijela dr┼żavne uprave, institucija u zdravstvu, predstavnika vjerske zajednice i

predstavnika organizacija civilnog društva u području zdravstva, sukladno Odluci o

 osnivanju Nacionalnog povjerenstva za suzbijanje HIV/AIDS-a (Narodne novine,

 broj 60/17). Predsjednikom povjerenstva imenovan je prof. dr. sc. Milan Kujund┼żić,

 dr. med., zamjenikom predsjednika prof. dr. sc. Josip Begovac, dr. med., a članicama

 i članovima imenovani su: Dunja Skoko-Poljak, dr. med., Zvjezdana Janičar, Tamara

 Poljarević, Ana Mandac, Darko Tot, Mirna Kanduth, Marija Viličić, Josip

 Mihaljević, dr. med., brigadir Veljko Vukić, dr. med., Nevenka Mišić, Damir ┼Żupan,

 Ines Loknar-Mijatović; Marko Markus, Tatjana Nemeth-Bla┼żić, dr. med., prim. dr.

 sc. Irena Jukić, dr. med., Maja Vajagić, dr. med., prof. dr. sc. Ivan Alajbeg, dr. med.

 dent., dr. sc. Siniša Zovko, dr. med., Gordana Kičin Ercegovac, ┼Żeljka Karin. dr.

 med.,  prof. dr. sc. Mihael Skerlev, dr. med.,  prof. dr. sc. Antoinette Kaić-Rak, dr.

 med., mr. sc. fra Tomislav Glavnik, Zoran Dominković, Tomislav Beganović i Ilinka

 Serdarević, dr. med.

 

Vlada je razriješila dosadašnjega člana Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga

 Anđelka Dundića te je novom članicom povjerenstva, kao predstavnicu Ministarstva

 pravosuđa, imenovala Janu Špero.

 

Vlada je izvan snage stavila zaključak kojim je dr. sc. Tomislav Ćorić određen za

člana Glavne skupštine društva INA-Industrija nafte d.d., koji predstavlja Vladu

Republike Hrvatske, dok je obnašao du┼żnost ministra rada i mirovinskoga sustava.

Vlada je donijela novi zaključak kojim se dr. sc. Tomislav Ćorić određuje za člana

Glavne skupštine društva INA-Industrije nafte d.d., koji predstavlja Vladu Republike

Hrvatske kao ministar zaštite okoliša i energetike.

 

Na kraju, Vlada Republike Hrvatske Glavnoj skupštini društva Hrvatska

elektroprivreda d.d. predla┼że opoziv dosadašnjih članova Nadzornog odbora društva i

to: Nikole Brukete, Juraja Bukše, dr. sc. ┼Żarka Primorca, mr. sc. Igora D┼żajića, prof.

dr. sc. Ive Uglešića, i Mirka ┼Żu┼żića.

Za izbor novih članova Nadzornog odbora društva Hrvatska elektroprivreda d.d.,

sukladno Odluci o uvjetima i postupku za izbor i/ili imenovanje kandidata za članove

nadzornih odbora u trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za

Republiku Hrvatsku, a najviše na vrijeme od šest mjeseci predlo┼żeni su: dr. sc. Goran

Granić, dr. sc. Marko Primorac i mr. sc. Jelena Zrinski Berger.

 


Iznajmljivanje šatora
Pratite nas i na facebookuVi?e