KOPRIVA INFO

POČETNA ŽUPANIJSKE VIJESTI >> SPORTPOLITIKAKULTURAGOSPODARSTVODRUŠTVENI ŽIVOTHRVATSKAOSTALE VIJESTI
SDP NE PODRŽAVA REFERENDUMSKO PITANJE ŽELJKA LACKOVIĆA
18.10.2018

SDP NE PODRŽAVA REFERENDUMSKO  PITANJE  ŽELJKA LACKOVIĆA  koje glasi:  Žele li građani RCGO Piškornicu u Koprivničko-križevačkoj županiji ili ne žele, koji bi pritom bio brisan iz prostornog plana Koprivničko križevačke  županije.

OBRAZLOŽENJE :

Ovo pitanje je dvosmisleno i  nema jasan cilj, tj. ovim  pitanjem  dovodi  Općinu Koprivnički Ivanec  u bankrot,  smetlište  postaje  ekološka  bomba  koju  mora  sanirati Općina na čijem je  području smetlište.

II.

SDP Traži od inspekcija  trenutnu  zabranu odlaganja  otpada  na  Odlagalištu Piškornica i  razjašnjenje trenutnog stanja odlagališta.

SDP traži  provjeru brtvenih slojeva pošto se u dva  navrata dogodio požar i smatramo da su stradali brtveni slojevi koji  više  ne  funkcioniraju.

SDP traži hitnu intervenciju nadležnih institucija  za akcidentna stanja radi zagađenja  okoliša „vodotoka„

SDP traži potpuni uvid  u prihode i rashode  Piškornica d.o.o. i Sanacijsko odlagalište Piškornica  d.o.o.

SDP traži potpuni uvid  u  kupljenu tvrtku  Prizma VV d.o.o.  i uvid u poslovne  odnose  s Piškornica d.o.o. i Sanacijsko odlagalište Piškornica  d.o.o.

SDP traži od Hrvatske vlade jasan strateški projekt  kojim  je  Piškornica  uvrštena  u projekt općeg strateškog interesa za  HRVATSKU.

SDP traži od  Ministarstva zaštite  okoliša i Fonda za  zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osiguranje  sredstava za  2019 godinu za  sanaciju odlagališta Piškornica, pošto je  riječ  o projektu o strateškog interesa za  RH.

SDP traži od  saborskih zastupnika vladajuće većine: Lackovića, Felaka, Hrga,  te zastupnika vladajuće većine (HDZ i HNS)  iz Krapinsko zagorske, Varaždinske i Međimurske  županije  da sredstva  za sanaciju odlagališta otpada Piškornica „smetlišta“  osiguraju u Proračunu RH za  2019. godinu ili  FZOEU.

III.

Zadužuje se Predsjednik kluba  županijskih vijećnika SDP-a Ivan Sabolića da prijavi nadležnim  institucijama  sve  uočene  nepravilnosti  kako bi  institucije  pokrenule istrage.

IV.

Zadužuje se Predsjednik kluba  županijskih vijećnika SDP-a Ivan Sabolića da ishodi temeljem  Zakona  o pravu  na  pristup  informacija  uvid  u  poslovanje  tvrtke Piškornica d.o.o.,  tvrtke Sanacijsko odlagalište  Piškornica d.o.o. i Prizma VV d.o.o. (bruto bilanca  od 2012 do 2018, knjiga  prihoda i rashoda  od 2012. do 2018.,  blagajničko poslovanje od 2012 do 2018.).

Dokumentacija  nam je  potrebna  kako  bi  SDP mogao pod razjašnjenim okolnostima dati  odgovor  na  nove tehnologije  u  zbrinjavanju  otpada i  zaštiti okoliša.

Ukoliko  će  Zakonski zastupnici  pravnih osoba  koje  zatražimo  dokumentaciju  odgovoriti da nam istu ne  mogu dostaviti  SDP pokreće trajno  zatvaranje  odlagališta  otpada  Piškornica.

VI.

Ovaj   zaključak stupa na  snagu  danom donošenja 

 

Predsjednik

                                                                                                          Županijske organizacije SDP-a

                                                                                                         Koprivničko-križevačke županije

 

                                                                                                            Mladen Kešer, bacc.ing.agr.

 

Dostaviti:

  1. Arhiva Županijski odbor
  2. Predsjednik kluba  županijskih vijećnika  SDP-a

O B R A Z L O Ž E NJ E

SDP KKŽ ne  može  podržati prijelog  referendumskog  pitanja  gospodina Zeljka Lackovića jer ovo  pitanje je dvosmisleno i  nema jasan cilj, tj. ovim  pitanjem  dovodi se Općinu Koprivnički Ivanec  u bankrot, a napušteno smetlište  postaje  ekološka  bomba  koju  mora  sanirati po Zakonu općina na čijem je  području smetlište.

SDP KKŽ inzisrtira na  trenutnoij obustavi odlaganja  otpada  na  odlagalištu Piškornica  od svih  korisnika  pošto ovakvo  nekontrolirano  odlaganje otpada opterećuje  okoliš i   dovodi  do akcidentnih situacija,  a time  se ugrožava  život  stanovnika  Općine  Koprivnički Ivanec,  te  susjednih  općina  Legrad, Đelekovec i  Općinu  Dranje. Zbog požara  koji se učestalo  događaju na  Odlagalištu otpada Piškornica  sumljamo  u  oštećenje  geomembrane  „ brtvenog sloja „no  ukoliko  se naše sumnje  istinite  potrebno  je  pokrenuti  hitnu intervenciju sanacije odlagališta Piškornica..

Pošto  je  velika  količina  otpada odložena  na  odlagalištu  Piškornica  preko  500000 tona ,  a navodno  ne  postoji  kapital za  sanaciju  odlagališta , tražimo transparentu primjenu financijskih pokazatelja za  tvrtke  Piškornica d.o.o. , Sanacijsko odlagalište Piškornica  d.o.o i Prizma VV d.o.o. kako  bi  pristupili snimanju  zatećenog  stanja u  svrhu donošenje odluke.

Zaparavo  nije  moguće:  od 15.09. 2015 kreće s radom Jozinović . Ima uređeno sanirano odlagalište s preostalim kapacitetom od oko 400.000 tona. Tada kreću šleperi iz Rijeke.. Riječani su zapunili sva smetlišta po Istri te onda sklapaju ugovor s Jozinovićem. I tako od rujna 2015 do 01.01.2017 na Piškornicu je iz Rijeke stiglo cca 60.000 tona smeća. Stoga je riječka čistoća završila poslovnu godinu 2016 sa 17 milijuna kuna gubitka.

A tu 2016 godinu Jozinović je završio sa 22 milijuna kuna prihoda i 10 milijuna kuna dobiti natovarivši 98.000 tona smeća ukupno.i ovdje se postavlja  pitanje  DI SU PARE ???

Cijelo  vrijeme  ponavaljaju nam  MANTRU da je  Piškornica  od  strateškog inrteresa za Republiku  Hrvatsku stoga  nemamo pravo  da ne  vjerujemo  no  zahtjevamo  da  RH preuzme  brigu o  sanaciji odlagališta  otpada Piškornica.  Briga za  odlagalište  se može  osjetiti  iskljućivo na način da se  osiguraju novci u Proračunu  RH kroz FZOEU. 

SDP traži od  saborskih zastupnika vladajuće većine: Lackovića, Felaka, Hrga,  te zastupnika vladajuće većine (HDZ i HNS)  iz Krapinsko zagorske, Varaždinske i Međimurske  županije  da se sredstva  za sanaciju odlagališta otpada Piškornica „smetlišta“  osiguraju u Proračunu RH ili  FZOEU.za 2019. godinu Ukoliko  će  Zakonski zastupnici  pravnih osoba  koje  zatražimo  dokumentaciju  odgovoriti da nam istu ne  mogu dostaviti  SDP pokreće trajno  zatvaranje  odlagališta  otpada  Piškornica.Iznajmljivanje šatora
Pratite nas i na facebookuVi?e