KOPRIVA INFO

POČETNA ŽUPANIJSKE VIJESTI >> SPORTPOLITIKAKULTURAGOSPODARSTVODRUŠTVENI ŽIVOTHRVATSKAOSTALE VIJESTI
ANTIKORUPCIJSKO POVJERENSTVO KOPRIVNIČO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
06.10.2018

raspisuje kreativni natječaj pod nazivom MOJA ŽUPANIJA BEZ KORUPCIJE(u daljnjem tekstu: Natječaj) koji se provodi s ciljem podizanja svijesti o važnosti uloge građana i uloge osobne odgovornosti u stvaranju društva s nultom tolerancijom na korupciju.

I. SUDIONICI NATJEČAJA

Ovaj Natječaj je otvoren za sudjelovanje svim učenicima osnovnih i srednjih škola na području Koprivničko-križevačke županije, bez obzira na dob, razred i vrstu srednje škole koju pohađaju u školskoj godini 2018./2019.

Maloljetni učenici koji se prijavljuju na Natječaj moraju imati mentora-nastavnika ili stručnog suradnika.

Mentorstvo nije obvezno ako je učenik punoljetan.

II. NAČIN SUDJELOVANJA

U Natječaju se sudjeluje slanjem ispunjene prijavnice i rada (sa zaporkom i naznakom razreda) uz prijavnicu do 30. studenoga 2018. godine.

U Natječaju se može sudjelovati individualno ili u skupini do najviše pet autora.

Učenici će biti podijeljeni u dvije skupine:

PRVA SKUPINA: učenici osnovne škole od prvog do osmog razreda,

DRUGA SKUPINA: učenici srednje škole.

Prijavnica i Pravila natječaja mogu se preuzeti sa službene internetske stranice Koprivničko-križevačke županije (www.kckzz.hr).

III. IZRADA I OCJENA PRISTIGLIH RADOVA

Antikorupcijsko povjerenstvo Koprivničko-križevačke županije provest će ocjenu i izbor radova.

Radovi se dijele na:

=623; likovne radove »MOJA ŽUPANIJA BEZ KORUPCIJE«: crteži, posteri i sl. u formatu iz standardnih mapa od  1. do 8. razreda. Molimo da se radovi ne šalju na većim formatima kako bi svi sudionici bili ravnopravni. Također, molimo da se odabrani radovi za slanje ne rolaju ili gužvaju već uredno umetnu između dva kartona te pošalju ili neposredno predaju na naznačenu adresu iz Natječaja.

=623; literarne i video radove »MOJA ŽUPANIJA BEZ KORUPCIJE«: pjesmice, eseji, sinopsis promotivnog spota i slično, maksimalno tri kartice teksta. Video radovi (predstave, jingleovi, promotivni spotovi i slično) šalju se snimljeni na CD-u ili USB priključku.

IV. PRAVILA NATJEČAJA

Svi radovi moraju biti poslani pod zaporkom (riječ + 5 brojeva) s naznačenim razredom!!!

npr. Učenik12345, 1.b razred

Svaki rad mora imati sljedeće podatke (podaci moraju biti napisani na zasebnoj stranici-prijavnici):

a)      zaporka i razred koji učenik pohađa,

b)      ime i prezime učenika – autora rada,

c)      naslov rada,

d)      naziv škole,

e)      ime i prezime mentora,

f)       potpis mentora kojim jamči točnost svih navedenih podataka,

g)      pristanak (privola) roditelja/skrbnika za obradu osobnih podataka mloljetnog učenika,

h)      pristanak (privola) punoljetnog učenika za obradu njegovih osobnih podataka,

i)       potpunu adresu škole (ulica, broj, poštanski broj i mjesto).

 

Članovi Antikorupcijskog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije ocijenit će pristigle radove pod zaporkom i podatkom o razredu koji učenik/učenici pohađaju da bi se zadovoljio kriterij što veće objektivnosti.

Slanjem prijavnice i rada (sa zaporkom i naznakom razreda) na Natječaj, sudionici pristaju na Pravila Natječaja koji su sastavni dio ovog Natječaja.

Svi mentori i učenici dobit će potvrdu o sudjelovanju u Natječaju.

V. NAGRADE

Dodijelit će se po JEDNA NAGRADA ZA PRVU SKUPINU (od 1. do 8. razreda osnovne škole) i to:

  1. ZA LIKOVNI RAD (od 1. do 4. razreda) 1.000,00 kuna,
  2. ZA LITERARNI ILI VIDEO RAD (od 1. do 4. razreda) 1.000,00 kuna,
  3. ZA LIKOVNI RAD (od 5. do 8. razreda) 1.000,00 kuna,
  4. ZA LITERARNI ILI VIDEO RAD (od 5. do 8. razreda) 1.000,00 kuna,
  5. ZA NAJBOLJU KREATIVNU SURADNJU- likovni/literarni/video rad (suradnja učenika od 1. do 8. razreda-najviše 5 autora) 1.500,00 kuna.

 

Dodijelit će se po JEDNA NAGRADA ZA DRUGU SKUPINU (učenici srednje škole) i to:

  1. ZA LIKOVNI RAD 1.000,00 kuna,
  2. ZA LITERARNI ILI VIDEO RAD 1.000,00 kuna,
  3. ZA NAJBOLJU KREATIVNU SURADNJU- likovni/literarni/video rad (suradnja učenika od 1. do 4. razreda-najviše 5 autora) 1.500,00 kuna.

 

VI. DOSTAVA PRIJAVNICE I RADOVA

Natječaj je otvoren do 30. studenoga 2018. godine.

Prijavnicu i rad koji se prijavljuje dostavlja se preporučeno poštom (priznaje se datum na poštanskom pečatu) ili neposredno u pisarnicu Koprivničko-križevačke županije na adresu:

Antikorupcijsko povjerenstvo Koprivničko-križevačke županije

Za natječaj „ MOJA ŽUPANIJA BEZ KORUPCIJE“ („ NE OTVARAJ“)

Ulica Antuna Nemčića 5

48000 KOPRIVNICA

KLASA:021-06/18-05/9

URBROJ: 2137/1-02/05-18-2

Koprivnica, 5. listopada 2018.

 

                                                                                                               PREDSJEDNICA

                                                                                                              Jadranka Lakuš, v.r.

PRAVILA NATJEČAJA

1) Organizator Natječaja je Antikorupcijsko povjerenstvo Koprivničko-križevačke županije.

2) Natječaj se organizira s ciljem podizanje svijesti o važnosti uloge građana i uloge osobne odgovornosti u stvaranju društva s nultom tolerancijom na korupciju.

3) U Natječaju, kao natjecatelji, mogu sudjelovati učenici i učenice osnovnih i srednjih škola na području Koprivničko-križevačke županije, bez obzira na dob, razred i vrstu srednje škole koju pohađaju u školskoj godini 2018./2019.

Maloljetni učenici koji se prijavljuju na Natječaj moraju imati mentora-nastavnika ili stručnog suradnika. Mentorstvo nije obvezno ako je učenik punoljetan.

 

4) Na Natječaj se natjecatelji prijavljuju slanjem ispunjene prijavnice i rada (sa zaporkom (riječ + 5 brojeva) i naznakom razreda, npr. Učenik12345, 1.b razred) što čini punu prijavu. Ukoliko pošiljki dostavljenoj organizatoru Natječaja nedostaje ispunjena prijavnica ili rad (sa zaporkom i naznakom razreda), organizator Natječaja može zatražiti dopunu prijave od strane natjecatelja. Ukoliko natjecatelj ne dopuni prijavu, prijava će biti isključena iz Natječaja.

Za maloljetne učenike potreban je pristanak (privola) roditelja/skrbnika za obradu osobnih podataka učenika dok je za punoljetne učenike potreban njihov vlastiti pristanak (privola) za obradu osobnih podataka.

 

5) Natjecatelji na Natječaj mogu prijaviti individualne ili skupne radove. Skupine radove može prijaviti skupina od najviše pet autora.

Učenici će biti podijeljeni u dvije skupine:

PRVA SKUPINA: učenici osnovne škole od prvog do osmog razreda,

DRUGA SKUPINA: učenici srednje škole.

6) Maloljetni učenici koji se prijavljuju na Natječaj moraju imati mentora-nastavnika ili stručnog suradnika.

Mentorstvo nije obvezno ako je učenik punoljetan.

 

7) Prijava se dostavlja na adresu organizatora Natječaja do 30. studenoga 2018. godine. Organizator Natječaja priznaje datum poštanskog pečata kao dokaz predaje prijave. Prijava može biti predana i neposredno u pisarnici Koprivničko-križevačke županije. Adresa je naznačena u Natječaju. Ukoliko bude bilo kakvih nejasnoća i dvojbi, molimo kontaktirati Jelenu Drakulić, dipl. iur. na telefon 658-232.

 

8) Iz Natječaja će biti isključeni radovi:

a. koji su uvredljivi za bilo koju društvenu skupinu, promiču nasilje i netoleranciju te krše osnovna ljudska prava i slobode;

b. koji krše autorska prava.

 

9) Organizator Natječaja ne preuzima odgovornost za bilo kakve nesuglasice i sporove vezane uz vlasništvo i autorska prava koja natjecatelji pošalju na Natječaj.

10) Kriteriji pri ocjenjivanju radova:

a. usklađenost s uvodnim tekstom Natječaja na prijavu radova,

b. inovativnost,

c. kreativnost,

d. razrađenost ideje i cjelokupna kvaliteta rada.

 

Prijave će, na temelju gore navedenih kriterija, ocjenjivati Povjerenstvo sastavljeno od članova Antikorupcijskog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije.

11) Povjerenstvo će donijeti odluke o dodjeli nagrada najkasnije do 5. prosinca 2018. godine te pisanim putem obavijestiti pobjednike Natječaja o dobivenoj nagradi.

12) Dodijelit će se po jedna nagrada za prvu skupinu (od 1. do 8. razreda osnovne škole) i to:

 

1.         ZA LIKOVNI RAD (od 1. do 4. razreda) 1.000,00 kuna,

2.         ZA LITERARNI ILI VIDEO RAD (od 1. do 4. razreda) 1.000,00 kuna,

3.         ZA LIKOVNI RAD (od 5. do 8. razreda) 1.000,00 kuna,

4.         ZA LITERARNI ILI VIDEO RAD (od 5. do 8. razreda) 1.000,00 kuna,

5.         ZA NAJBOLJU KREATIVNU SURADNJU- likovni/literarni/video rad (suradnja učenika od 1. do 8. razreda-najviše 5 autora) 1.500,00 kuna.

 

Dodijelit će se po jedna nagrada za drugu skupinu (učenici srednje škole) i to:

 

1.         ZA LIKOVNI RAD 1.000,00 kuna,

2.         ZA LITERARNI ILI VIDEO RAD 1.000,00 kuna,

3.         ZA NAJBOLJU KREATIVNU SURADNJU- likovni/literarni/video rad (suradnja učenika od 1. do 4. razreda-najviše 5 autora) 1.500,00 kuna.

 

13) Svi mentori i učenici dobit će potvrdu o sudjelovanju u Natječaju.

 

14) Prilikom preuzimanja Nagrada (uplate) natjecatelji, ukoliko se radi o punoljetnim osobama te roditelji ili staratelji, ukoliko se radi o maloljetnim osobama, obvezuju se potpisati dokument o preuzimanju nagrade.

15) Prijavom na Natječaj svi natjecatelji pristaju da se njihovi radovi koriste u promotivne svrhe. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakve sporove vezane uz vlasništvo, odnosno autorska prava nad poslanim radovima. U slučaju da sudionici Natječaja pošalju radove, a da nad istima nisu nositelji autorskog prava ili da na drugi način zloupotrijebe tuđa prava, Organizator za takav slučaj ne snosi nikakvu odgovornost. Organizator stječe prava korištenja radova prijavljenih u okviru natječaja u svrhu izdavanja 

CD-roma, organiziranja izložbe i slično bez plaćanja naknade autorima. Organizator se obvezuje prilikom korištenja radova navoditi ime i prezime autora te naslov rada.

Organizator će postaviti Izložbu odnosno osigurati prikazivanje video uratka, a sve će pratiti  CD-katalog, plakat, priznanja za nagrađene učenice ili učenike, potvrde o sudjelovanju u natječaju za mentore za dotične škole.

16) Dostavom prijave na Natječaj svi natjecatelji prihvaćaju ova Pravila.

ANTIKORUPCIJSKO POVJERENSTVO

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

 

Rad koji prijavljujem

-Literarni rad  -Likovni  -Video rad 

Rad prijavljujem

 - Individualno   -Skupina (najviše 5 autora)

Naziv rada

 

ZAPORKA (riječ + 5 brojeva)  I  RAZRED ( npr. Učenik12345, 1.b razred)

 

 

OSOBNI PODACI UČENIKA-AUTORA RADA

 

IME I PREZIME

 

DATUM ROĐENJA

 

ADRESA PREBIVALIŠTA

 

POŠTANSKI BROJ I MJESTO

 

BROJ TELEFONA

 

E-POŠTA

 

RAZRED

 

PODACI O ŠKOLI

NAZIV ŠKOLE

 

ADRESA ŠKOLE

 

POŠTANSKI BROJ I MJESTO

 

PODACI O RODITELJU / SKRBNIKU

IME I PREZIME

 

ADRESA PREBIVALIŠTA

 

POŠTANSKI BROJ I MJESTO

 

BROJ TELEFONA

 

E-POŠTA

 

PODACI O MENTORU

IME I PREZIME

 

BROJ TELEFONA

 

E-POŠTA

 

NASTAVNI PREDMET KOJI PREDAJE

 

 

Koju poruku šalje tvoj rad?

 

 

 

 

 

 

 

Datum

Mjesto

Potpis mentora/ punoljetnog učenika

       

 

Prihvaćanjem ove Izjave smatra se da slobodno i izričito dajete privolu za prikupljanje i daljnju obradu osobnih podataka maloljetnog učenika /mentora/ roditelja/ punoljetnog učenika ustupljenih Koprivničko-križevačkoj županiji (u daljnjem tekstu: Voditelju obrade) u svrhe koje su ovdje izričito navedene. Ovim putem izričito izjavljujete da imate više od 18 godina i da zakonski možete dati privolu za obradu osobnih podataka kako je to navedeno u ovoj Izjavi.

S Vašim osobnim podacima postupat ćemo sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU GDPR) i Zakonu provedbi opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18.), te u skladu s Politikom zaštite privatnosti osobnih podataka koja je objavljena i može se pročitati na web stranici Koprivničko-križevačke županije, https://kckzz.hr/uprava/politika-zastite-privatnosti-osobnih-podataka/ uz primjenu odgovarajućih organizacijskih i tehničkih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.

            Čuvamo povjerljivost Vaših osobnih podataka te je pristup osobnim podacima omogućen samo onim službenicima kojima su oni potrebni radi provedbe vašeg zahtjeva, a trećim osobama samo u dijelu provedbe ugovornih obveza. Voditelj obrade će ishoditi brisanje Vaših osobnih podataka kada oni više neće biti nužni u odnosu na svrhu za koju su prikupljani sukladno Pravilniku o zaštiti i čuvanju arhivskoga i registraturnog gradiva Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije“, broj 7/14. i 14/15.).

Napominjemo da u svako doba, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja možete dopuniti nepotpune ili netočne osobne podatke te možete povući svoju privolu i zatražiti prestanak aktivnosti obrade Vaših osobnih podataka Opoziv ne utječe na zakonitost obrade prije njezina povlačenja. Opoziv privole možete podnijeti osobno dolaskom na gore navedenu adresu ili e-poštom na adresu: zastita.podataka@kckzz.hr. Također, prigovor možete uložiti Agenciji za zaštitu osobnih podataka (www.azop.hr).

 

SUGLASNOST SUDIONIKA NATJEČAJA

(sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18.) i članku 7. Uredbe (EU) 2016/679.)

 

DA

 

   NE

Foto i video snimanje sa svrhom bilježenja svečane podjele nagrada i izložbe kroz kanale komunikacije (web stranica Koprivničko-križevačke županije, korištenje treće strane putem RSS kanala s web stranice Koprivničko-križevačke županije, sredstva javnog priopćavanja)

* (popunjava roditelj/skrbnik /punoljetni učenik)

 

 

Foto i video snimanje sa svrhom bilježenja svečane podjele nagrada i izložbe kroz kanale komunikacije (web stranica Koprivničko-križevačke županije, korištenje treće strane putem RSS kanala s web stranice Koprivničko-križevačke županije, sredstva javnog priopćavanja)

       * (popunjava mentor)

 

 

 

Ime i prezime roditelja/ skrbnika/ punoljetnog učenika

 

Adresa prebivališta roditelja/ skrbnika /punoljetnog učenika

 

Mjesto i datum davanja suglasnosti

 

Potpis roditelja/ skrbnika/ punoljetnog učenika

 

Ime i prezime mentora

 

Adresa osnovne/srednje škole u kojoj radi

 

Mjesto i datum davanja suglasnosti

 

Potpis mentora

 Iznajmljivanje šatora
Pratite nas i na facebookuVi?e